WEBSITESWORLD TUYỂN DỤNG

 
Chào mừng đến với trang tuyển dụng của www.websitesworld.com-một nơi mà tập thể dục kỹ năng t́m kiếm công việc của bạn trong thời đại Internet. 

ww.websitesworld.com là một cổng web phí bảo hiểm tập trung vào việc cung cấp chất lượng cao, danh sách được phân loại tốt cho các trang web liên quan đến kinh doanh toàn cầu. 

  T́m vai tṛ tiếp theo của bạn:

Vị trí hiện tại: Marketing ủy viên Jobs 

Chúng tôi hiện đang t́m kiếm cho toàn thời gian hoặc bán thời gian hoặc các thành viên nhóm thực tập (phải vượt quá độ tuổi hợp pháp làm việc tối thiểu) trên toàn thế giới. Mỗi người chịu trách nhiệm cho các nỗ lực tiếp thị của địa phương, miễn phí để lịch tŕnh của ḿnh (cô) giờ làm việc riêng của ḿnh, và thích thù lao đáng kể dựa trên hiệu suất tiếp thị. 

Nếu bạn muốn tham gia nhóm tiếp thị của chúng tôi, vui ḷng liên hệ với chúng tôi qua email: Websitesworld, Inc.

 


Về chúng tôi( www.websitesworld.com )  Gửi trang web của bạn
© Since 2003, Websitesworld,Inc.